DIENSTEN


Analyse

Bent u benieuwd hoe veilig er binnen uw bedrijf met informatie wordt gewerkt? Wij voeren voor u een IT-Gap Analyse uit. Hiermee bekijken we de staat van de IT binnen het bedrijf op het gebied van beveiliging, risico’s en privacy, bespreken we wat u graag zou willen bereiken en hoe u deze doelen kunt behalen. Aan de hand van de uitkomsten en van de wensen van het management wordt een strategisch meerjarenplan opgesteld.

 

Ook kunnen wij voor u een onafhankelijke IT-Audit uitvoeren, waarna u een rapport ontvangt met een oordeel en advies over de IT binnen uw bedrijf. *Vanwege het onafhankelijke karakter van de IT-Audit, kunnen wij u na het advies niet verder helpen met de implementatie van de maatregelen.


Implementatie

U heeft een plan op tafel liggen om uw IT veiliger te maken. Wij helpen u om de aanbevelingen toe te passen, zodat u weer zorgeloos aan het werk kunt. Zo beveiligen we onder andere uw data en stellen beleid op betreffende de privacy. Wij brengen structuur aan, zodat de IT voor u beheersbaar wordt en maken uw bedrijf weerbaarder voor risico’s van buitenaf. Deze implementatie vindt altijd plaats in samenspraak met zowel het management als de IT-afdeling.


ISO-Certificering

Wilt u uw bedrijf ISO-certificeren? Wij kunnen uw bedrijf helemaal klaarmaken voor deze certificering door u te begeleiden in het nemen van de hiervoor vereiste maatregelen. 

 

Is uw bedrijf al klaar om gecertificeerd te worden volgens de ISO-normen, dan kunt u ons ook inschakelen om deze certificering uit te voeren.