ANALYSE

IT-Gap Analyse

 

Bij een IT-Gap Analyse worden de beveiliging van uw IT-systemen, de cyberrisico’s en de mate waarin er privacy proof wordt gewerkt onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar de systemen zelf, de processen en hoe ermee wordt gewerkt. Het huidige IT-beleid wordt besproken, de risico’s geanalyseerd en er wordt gecheckt of de IT voldoet aan de geldende normen en wet- en regelgeving. Ook wordt geïnventariseerd wat de beoogde doelstellingen vanuit het management zijn.

Governance

We kijken wat het IT-beleid binnen het bedrijf is, hoe de processen verlopen en hoe alles is georganiseerd. Zijn de systemen geschikt om veilig te werken en hoe worden deze nu gebruikt?
(aanvullen)

 

Risk

We onderzoeken welke veiligheidsrisico’s er voor uw bedrijf zijn en waar de grootste gevaren liggen. Zo wordt inzichtelijk waar de prioriteiten liggen en wat raadzaam is om als eerste aan te pakken.
(aanvullen)

 

Compliance

We zoeken uit of de IT-processen binnen uw bedrijf voldoen aan zowel interne als externe wet- en regelgeving. Dit kan gaan om een wens vanuit het managementteam, een norm die geldt binnen een branche of een wet opgesteld door de overheid.

(aanvullen)

 

Uit deze analyse komt een strategische meerjarenplan voort met betrekking tot het veilig inrichten en toepassen van de IT. Hierin staan de te nemen maatregelen om veiliger te kunnen werken met informatie.