elkaar beter begrijpen, betekent  effectiever samenwerken om de organisatiedoelen te realiseren.  

  • Synergie tot stand brengen tussen management en IT door een bruggenbouwer te zijn
  • Betrokkenheid bij zowel management als IT, oog hebben voor beide belangen
  • Een brede aanpak; niet alleen kijken naar technologie maar ook naar de processen en mensen
  • Analytisch, pragmatisch en oplossingsgericht